Privaatsuspoliitika

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 1.1 Türi Kristlik Misjonikogudus töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega. 2.1 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Türi Kristlik Misjonikogudus, registrikoodiga 80201342, aadressiga Raudtee 9, Paide. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel. 3.1 Türi Kristlik Misjonikogudus poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
  • Kliendi ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
  • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
  • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
  • Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
  • Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel Türi Kristlik Misjonikogudus õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).
3.2 Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on Türi Kristlik Misjonikogudus õigus kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega. 4.1 Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:
  • Türi Kristlik Misjonikogudus on isikuandmete vastutav töötleja,
  • Türi Kristlik Misjonikogudus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le
  • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
  • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
  • Toodete kättetoimetamine;
  • Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
  • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
  • Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
  • Kliendirahulolu uuringute teostamine.
Kui Klient on avaldanud soovi saada Türi Kristlik Misjonikogudus uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@kingistuudio.eu või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile. 5.1 Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks). Türi Kristlik Misjonikogudus ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a: 6.1 Seaduses ettenähtud juhtudel; 6.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks; 6.3. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks; 6.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid. Punktis 6.2. ja 6.3. sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu Türi Kristlik Misjonikogudus. 7.1 Türi Kristlik Misjonikogudus veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Kasutame järgmiseid küpsiseid: 8.1. Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist; 8.2. Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Türi Kristlik Misjonikogudus veebilehtedel; 8.3. Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust; 8.4. Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla. Türi Kristlik Misjonikogudus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Türi Kristlik Misjonikogudus ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Türi Kristlik Misjonikogudus Kliendil kohustus koheselt teavitada, kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik. Türi Kristlik Misjonikogudus veebisaite kasutama asudes või veebikeskkondadesse kasutajakontot luues on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakontot omavaid Kliente. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Türi Kristlik Misjonikogudus andmekaitsespetsialisti Liliana Raasiku poole e-posti aadressil liliana@tyrikogudus.ee Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.
Quantity
x